Business
3 months ago
199 Views

Caucasian Union of Norway

Location Type: Virtual
Oslo, Norway See map
In Person

Caucasian Union of Norway er en ideell frivillig organisasjon etablert i Trondheim i 2017. Organisasjonens formål er å arbeide for å fremme sosial utjevning. Vi vil skape møtesteder i lokalsamfunnet, styrke enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement og praktiserer inkludering, dialog og fellesskap. Vi tar sikte på å bidra til kunnskapsformidling ved å samle mennesker til diskusjonsfora og seminarer, arrangere konferanser og kurs og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom. ​ Caucasian Union of Norway fokusområdet er samhandling mellom ulike mennesker i samfunnet.  Med prosjektene våre ønsker vi å nå barn, ungdom, voksne og eldre, hvor man jobber for å øke tilhørigheten til landet vi bor i. Aktivitetene våre setter mennesket sentralt og målet er bedre livskvalitet for hver enkelt. ​ Caucasian Union of Norway er en åpen organisasjon for alle som ønsker å være med. Formålet er å legge til rette for dialog rundt sosiale utfordringer på tvers av hudfarge, etnisitet, legning og tro. Organisasjonen flagger demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet. Caucasian Union of Norwayer ingen religiøs eller etnisk organisasjon. ​ Caucasian Union of Norway består av flere forsamlinger  eller utvalg: kunst og kultur forsamling, interreligiøs dialog forsamling, student forsamling, interkulturell dialog forsamling og helse/idrett forsamling. Innenfor foreningens rammer og vedtekter står hver enkelt forsamling fritt til å planlegge og gjennomføre det de ønsker. Styre til foreningen har ansvar for å legge til rette for utvalgenes behov ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Det er fritt for alle å velge hvilken forsamling man vil være aktiv i. ​ Foreningen er landsdekkende, organisert i regionale avdelinger med hovedsete i Trondheim. I tillegg finnes Caucasian Union of Norway i dag i Oslo, Trondheim, Orkanger, Moss, Sandnes, Bergen. Hver enkelt avdeling er uavhengig seg imellom når det gjelder økonomi og styring. ​ Caucasian Union of Norway finansieres gjennom private donasjoner fra lokale forretninger og fagfolk.Støttet av engasjerte frivillige oppnås en bemerkelsesverdig høy produksjon på relativt små budsjett. Caucasian Union of Norway mottar også prosjektstøtte fra ulike statlige enheter og sponsormidler fra bedrifter i tillegg til en mindre medlemskontingent av sine medlemmer, og samarbeider med ulike aktører på lokalt og nasjonalt nivå.

Write a Review

Post as Guest
Your opinion matters
Add Photos
Minimum characters: 10
Caucasian Union of Norway
Member since: 3 months
User is offline
See all ads
Add to favorites
Add to compare
Report abuse

© 2024 CYCCMarket – All rights reserved

Useful Links